NO SUCH Roabamsens Quality Qing

Qing er godkjent for avl etter NKK og NBSK regelverk for avl.

Qing ble norsk og svensk utstillings champion bare 2 år og en måned gammel.

Han er far til to kull og venter sitt tredje kull i slutten av mai 2021.

HD: A, AD:0, SH- pretestet B

 

 NO UCH Roabamsens Peik Pegasus er også godkjent for avl, og er far til ett kull. 

Peik kommer fra ett kull på 5 valper der alle er frirøntget. 

HD: A, AD: 0, SH-Pretestet C