Roabamsens Surprise Sylvester

 Roabamsens Surprise Sylvester

f. 20.07.20

HD: A

AD: 0 

SH-Pretest :

Index: 114

Reg.nr. NO50470/20

Prince fyller kravene til avl etter NBSK og NKK sine avlsregler

Prince som vi kaller han til daglig er etter Perle og Cesar. Det er 10 flotte valper i kullet, 7 tisper og 3 hanner.

Vi måtte selvsagt beholde en selv, og Prince har vi i sameie med Elisabet.

Han vokser opp sammen med sin mamma Perle, og lever livets glade dager der. 

Han er en rolig vakker hund, som vi gleder oss til å følge fremover.