Roabamsens Madonna Mirakel

N SUCH NV-18 Roabamsens Oberst Orakel

Roabamsens Perle Pegasus

Roabamsens Quality Qing, godkjent for avl

Roabamsens Surprise Sylvester